Wikia


Het land Cairhien lig tussen de Rug van de wereld, Tyr, Andor,Tar Valon en Shienar ingeklemd. De hoofdstad is Cairhien. In het land wordt Daes Dae'mar -"het Spel der Huizen"- gespeeld. De Cairhienin zijn meesters in dit "spel" dat als doel heeft meer macht te vergaren en tegenstanders in de politiek ui te schakelen. Toen Rhand Altor in dit land was weigerde hij Daes Dae'mar te spelen. Hierdoor veroorzaakte hij een reeks gebeurtenissen die als gevolg hadden dat zowel koning Galldrian als zijn aartsrivaal ( heer Damodred ) stierven. Deze gebeurtenissen gaven aanleiding tot een burgeroorlog tussen de verschillende huizen en een hongersnood. Het land werd tijdens de Aiel-oolog aangevallen vanwege "Lamans zonde": het omhakken van avendoraldera, een loot van avedesora, de levensboom. Toen koning Laman Damodred de boom liet omhakken om er een troon van te maken, staken de Aiel de Rug van de wereld over om Cairhien te plunderen en de stad in brand te steken. De Aiel werden pas verslagen tijden de drie dagen durende Slag bij de Glanzende Muren.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.