Wikia


Geldan is een natie in de Westlanden, ingesloten tussen de Nevelbergen, Amadicia en Altara. Het koninkrijk word vanuit de stad Jehanna bestuurd door koningin Alliandre.

Geldan is na de Oorlog van Honderd Jaren als onafhankelijke natie opgekomen. Het land voelde altijd het gevaar van de Kinderen van het Licht in Amadicia. Er zijn meermalen grensoorlogen geweest tussen de Geldaners en de Witmantels.

Recentelijk is er veel onrust in Geldan: de Shienaraanse krijgsman Masema Dagar noemt zich de De Profeet van de Herrezen Draak en heeft een leger van vale Draakgezworen en dieven dat de koninklijke troepen de baas is. Masema is op dit moment aan de macht in het grootste deel van zuidelijk Geldan en noordelijk Amadicia.

Koningin Alliandre is momenteen de leenvrouwe van Perijn Aybara, een volgeling van de Herrezen Draak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.