Wikia


Het land Tyr is een grote handelsnatie aan de Zee der Stormen. De hoofdstad is Tyr -een stad aan het begin van de Drakenvingers. In de stad Tyr staat ook het majesteuze Steen van Tyr, de enorme burcht waar de hoogheren vergaderen en het zwaard Callandor -een zeer sterke ter'angreaal- wordt bewaakt. De val van het Steen is een van de gebeurtenissen die de komst van de Herrezen Draak aankondigd. Tyr leeft in vijandschap met haar rivaal Illian, de grootste concurrent van Tyr op vlak van handel op de Zee der Stormen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.