Wikia


Door de tijd heen hebben zich Valse Draken voorgedaan. Dit zijn mannen - sommige konden Saidin aanraken - die zichzelf de Herrezen Draak noemden, maar dit niet werkelijk waren. Ze veroorzaakten oorlogen en rampen.

Valse Draken in de Derde Eeuw Edit

  • Guaire Amalasan: Geleider uit Darmovan in de Vrije Jaren. Veroverde bijna de helft van de Westlanden voordat hij verslagen werd door Artur Haviksvleugel
  • Raolin Duistervaan: Geleider die in de Vrije Jaren oorlog en chaos veroorzaakte. Werd door de Aes Sedai gevangengenomen en opgehangen in Tar Valon

Recentelijke Valse Draken Edit

  • Logain Ablar: een Valse Draak uit Geldan die oorlogen en chaos veroorzaakte in Geldan, Altara en Morland. Werd op weg naar Tyr door een gezamelijk leger verslagen en naar de Aes Sedai gezonden.
  • Mazrim Taim: Saldeaanse geleider die burgeroorlog in Saldea veroorzaakte. Hij wist enkele jaren het leger van de koningin te bestrijden, maar werd uiteindelijk gevangengenomen door een val van zijn paard. Ontsnapte.
  • Yurian Steenboog: Valse Draak in Illian, vier jaar voor de serie. Kon niet geleiden en werd door de Illianers op de brandstapel levend verbrand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.